Realizacje

Jesteśmy przedsiębiorstwem z wieloletnim doświadczeniem, do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 500 projektów technicznych. Do najważniejszych należą:

Część projektowa

KGHM Polska Miedź

 • adaptacja urządzeń szybu SW-1 do wydobycia soli skipami łącznie z instalacją odpylającą
 • zbrojenie szybu – szyb P-II, P-V
 • skip 18 Mg
 • cierne urządzenia hamujące - szyb SW-1, P-I, P-II, P-V, P-VI, R-IX
 • przystosowanie naczyń do ciernych urządzeń hamujących
 • pomosty wahadłowe - szyb R-I, R-III, R-VII
 • pomosty robocze - szyb P-II i P-VI
 • wrota szybowe na poz. 5,09 - szyb R-IX
 • modernizacja wrót szybowych na zrębie - szyb R-XI

KWK „Chwałowice”

 • kompleksowa przebudowa z przedłużeniem szybu VIII B wraz z wymianą wyciągu klatkowego na skipowy
 • urządzenia podziemnej odstawy głównej
 • hydrauliczne urządzenia przyszybowe z obiegiem wozów na zrębie szybu II
 • raport o oddziaływaniu na środowisko
 • zbrojenie i technologia - szyb II

KWK „Zofiówka”

 • urządzenia przyszybowe - szyb II, szyb IV
 • cierne urządzenia hamujące - szyb I, szyb II
 • przystosowanie skipów i klatek do ciernych urządzeń hamujących
 • klatki 4-piętrowa 100 kN z koszem obrotowym, klatka 4-piętrowa, klatka 3-piętrowa,
 • modernizacja krzeseł szybowych - szyb IV
 • niwelacja wyrobisk na poz. 1080 - szyb II
 • pompownia na poz. 1080 - szyb II
 • urządzenia do wymiany lin i naczyń - szyb IV
 • rządzenia załadowcze do skipu - szyb I
 • szyb 1 Bzie. Koncepcja górniczego wyciągu szybowego
 • szyb 1 Bzie. Urządzenia przyszybowe, obieg wozów, pompownia
 • koncepcja wydłużenia górniczego wyciągu szybowego szybu IIz - przedział południowy
 • cierne sztuczne dno szybu - szyb IIz
 • pogłębienie szybu IIz do poz. 1080: zbrojenie szybowe, urządzenia przyszybowe, rurociągi, przewietrzanie i odwadnianie rząpia, urządzenia na okres pogłębienia i zabudowy zbrojenia szybu

KWK „Rydułtowy”

 • zbiornik skarpowy wyrównawczy poziom 800m - szyb Leon II, Leon IV
 • szyb Leon II. Urządzenia przyszybowe na poz. 800 m
 • szyb Leon IV. Cierne sztuczne dno szybu

KWK „Piast”

 • stacja uzdatniania wody pitnej
 • zbrojenia szybowe - szyb I, szyb II, szyb IV
 • dokumentacje górniczych wyciągów szybowych
 • podszybia, obiegi wozów - szyb I, szyb III, szyb IV
 • urządzenia przyszybowe - szyb I, szyb III
 • naczynia wyciągowe - klatka 2-piętrowa (wielkogabarytowa), klatka 4-piętrowa, skip 300 kN,
 • instalacja oczyszczenia wód dołowych z zawiesiny mechanicznej
 • przezbrojenie szybu II z układu 4-linowego na 2-linowy
 • rurociągi szybowe i na poziomach - szyb I, szyb II, szyb IV
 • urządzenia hydrauliczne do robót szybowych szyb I
 • pompownie głównego odwadniania

KWK „Wujek”

 • urządzenia ciernego hamowania dla szybu Lechia
 • urządzenia ciernego hamowania dla szybu II - Ruch Śląsk

KWK "Budryk"

 • koncepcja górniczego wyciągu szybowego od zrębu do poz. 1290 w szybie VI

KWK „Kazimierz - Juliusz”

 • sprężarkownia RI
 • stacja wentylatorów
 • klatka 2-piętrowa
 • ogrzewanie szybu Karol
 • przebudowa linii napowietrznej 110 kV i 220 kV
 • modernizacja ciągu technologicznego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w tym projekt likwidacji szybu Juliusz wraz z urządzeniem wyciągowym, komory zbiorników odmianowych, chodników przyszybowych, wieży szybowej i nadszybia wraz z obiektami powierzchniowymi
 • studium zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Ruch II

KWK „Ziemowit”

 • zbrojenie szybu II
 • urządzenia przyszybowe
 • dokumentacje górniczych wyciągów szybowych
 • obieg wozów
 • dokumentacje podstawowe dla urządzeń głównego odwadniania
 • szybowe klapy przeciw pożarowe typu ciężkiego szyb III
 • stacje sprężarek szyb W-I
 • stacja paliw płynnych
 • rozdzielnie główne 6kV
 • urządzenia wentylacji głównej szyb II

KWK „Brzeszcze”

 • dokumentacje podstawowe urządzeń elektro - energetycznych
 • naczynia wyciągowe - klatka wielkogabarytowa, przeciwciężar, klatka 3-pietrowa

KWK „Borynia”

 • przedłużenie wyciągu klatkowego szybu II do poziomu 950m
 • zbrojenie szybu II, urządzenia przyszybowe szybu II
 • rurociągi szybowe szybu II
 • dostosowanie wieży szybowej szybu II do transportu długich materiałów

KWK „Wieczorek”

 • dobór agregatów pompowych dla urządzeń posadzki hydraulicznej

Katowicki Węgiel S. A.

 • Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz ze zwałami węgla
 • zakład produkcji EKORETU

KWK „Jankowice”

 • główny transport na poziomie 565m do zbiornika wyrównawczego Nr 1

KWK „Sośnica-Makoszowy”

 • modernizacja zwałowarki
 • koncepcje ciernych urządzeń hamujących szyb IV

ZGH „Bolesław”

 • urządzenia przyszybowe na podszybiach - szyb Stefan

Kopalnia Soli „Wieliczka”

 • rurociągi szybowe - szyb Kościuszko,
 • rozdzielnie elektryczne - komora VIII/15
 • Wrota szybowe - szyb Kinga

MOSTOSTAL Zabrze

 • kolej linowa terenowa na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim.Zespół napędowy kolejki

ZGE „Sobieski - Jaworzno”

 • wydzielenie ścieków sanitarnych z wód dołowych

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

 • głowica eksploatacyjna Grądy Bocheńskie

KWK „Knurów-Szczygłowice”

 • rurociąg podsadzkowy szyb Aniołki
 • cierne urządzenia hamujące w szybie Foch II

Uniwersytet Śląski

 • budynek Wydziału Nauk o Ziemi - projekt kompleksowy z ANR
 • Centralna Międzywydziałowa Aula w Sosnowcu

KWK MIR 5

 • urządzenia hamowania ciernego

ZG „Janina”

 • modernizacja układu centralnego ogrzewania
 • budynek wentylacyjny. Urządzenia do kontroli szybu
 • likwidacja stacji wentylatorów

KS „Kłodawa”

 • zbrojenie - szyb Barbara, szyb Michał

Część wykonawcza

KGHM Polska Miedź

 • przystosowanie naczyń do ciernych urządzeń hamujących
 • adaptacja urządzeń szybu SW-1 do wydobycia soli skipami łącznie
 • z instalacją odpylającą
 • pomosty wahadłowe dla szybu R-I, R-III, R-VII
 • Szyb R-IX - nadszybie. Wrota szybowe na poz. 5,09.
 • Szyb R-IX - nadszybie. Modernizacja wrót szybowych na zrębie szybu

KWK „Rydułtowy”

 • szyb Leon II. Urządzenia przyszybowe na poz. 800 m

KWK „Chwałowice”

 • hydrauliczne urządzenia przyszybowe z obiegiem wozów na zrębie szybu II

KWK „Piast”

 • urządzenia hydrauliczne do robót szybowych

Katowicki Węgiel S. A.

 • Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz ze zwałami węgla
 • zakład produkcji EKORETU

KWK „Sośnica-Makoszowy”

 • modernizacja zwałowarki

KWK „Zofiówka”

 • urządzenia do wymiany lin i naczyń

Jesteśmy przedsiębiorstwem z wieloletnim doświadczeniem, w zakresie dostawy nowych oraz remontów prowadnic tocznych typu PHH oraz KB, KC i KU. Odbiorcami naszych prowadnic są zakłady górnicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompani Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Polskiej Grupy Górniczej Sp. z .o.o., Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Cierne urządzenia hamujące

Wykonane przez nas cierne urządzenia hamujące w:

 • LKAB KIRUNA szyb B-1
 • KGHM Polska Miedź S.A. ZG Rudna - szyb R-IX
 • KGHM Polska Miedź S.A. ZG Polkowice-Sieroszowice szyby: SW-1 - przedział skipowy, SW-1 - przedział klatkowy, P-II, P-V, P-VI
 • KGHM Polska Miedź S.A. ZG Lubin - szyb II
 • KWK „Zofiówka” - szyb: I, IIz
 • KWK „Marcel” - szyb I
 • KWK „Piast” - szyb 1 i 2
 • KWK „Anna” - szyb Chrobry
 • KWK „Wujek” - szyb Lechia
 • KWK „Kazimierz - Juliusz” - szyb II
 • KWK „Jaworzno” - szyb Piłsudzki
 • KWK „Wujek” Ruch Śląsk - szyb II

COAL-BUD Olkusz

ul. Jana Kantego 7/9
32-300 OLKUSZ
tel: +48 32 645 44 36
mail: biuro@coalbud.pl

COAL-BUD Kraków

ul. Solskiego 11/2U
31-216 Kraków
tel: +48 12 416 55 30
mail: projekty@coalbud.pl

Dane rejestrowe

NIP: 637-01-21-561
REGON: 272044819
KRS: 0000202122